bet365客服

bet365客服

今且狂澜特起,有訾黄帝内经,神农本草,南阳先师伤寒论、金匮要略,为谬、为荒诞、为羌无故实者矣。故吐多去之,而下多必还用之。

然枳实薤白桂枝汤枳朴并用,其证为胸痹与胁下逆抢心,则又何说?曰∶足太阳手太阴同为一身之卫,二经之病,往往相通。

 君火实兼手少阴心,视守位禀命之相火,则大有不同。 而桂枝有四两五两之分者,彼为脐下悸而尚未上冲,且已多用茯苓伐肾邪,故四两不为少。

 利不止,无怪脉之不出,利止而脉不出,则桔梗之散,大有妨于生脉,与芍药之有妨咽痛亦同。太阳将入阳明,葛根亦为必用之药。

 薏苡生于平泽,气寒味甘,水土合德,乃实结于盛夏,则润下之气,还就炎上;而采实在于秋末,则热浮之气,又归凉降。愚盖细思而得其故焉,仲圣下字皆极有斟酌,呕吐而曰卒,卒字讵容忽过,呕吐由于卒致,则必膈间本无宿水,或因清阳偶弛,饮停不化,遂胃逆而为呕吐。

 光绪三十年甲辰夏四月,鹿起山人周岩自叙于微尚室,时年七十有三。少阴一脏,兼具水火,自反者也。

Leave a Reply